Επικοινωνία

Επικοινωνία

Το προσωπικό της εταιρίας μας είναι στη διάθεση σας για οτιδήποτε σχετικά με την εταιρία ή τα προϊόντα μας.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

90ο χλμ Παλ.Εθν.Οδ. Αθηνών-Πατρών, Κόρινθος, 20100, ΤΘ 248

27410 84621

27410 22768

info@marras-sa.gr

ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ – Υποκατάστημα

Ιωνία Θεσσαλονίκης, ΤΘ 1630

2310 783647

2310 781888