Εγκαταστάσεις

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Εξερευνήστε τις εγκαταστάσεις μας. Καινοτόμες τεχνολογίες και προσήλωση στην υψηλή ποιότητα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Δήλωση GDPR

Οι εγκαταστάσεις μας αποτελούν συνδυασμό σύγχρονης τεχνολογίας και επαγγελματικής εμπειρίας. Η χρήση της νέας γενιάς τεχνολογικού εξοπλισμού συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Ποιοι είμαστε;

Η ικανοποίηση των υψηλών προδιαγραφών ποιότητας είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με έμπειρο και καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Η γνώση τους αποτελεί κλειδί για την αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών.

Πιστοποίηση.

Η εταιρεία μας, δεσμευμένη στη συνεχή βελτίωση, έχει πιστοποιηθεί για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, ανταποκρινόμενη στα υψηλά διεθνή πρότυπα. Αυτή η δέσμευση αποτελεί τη βάση των αρχών μας, εγγυώμενη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας.

Ελέγχος Ποιότητας.

Τα πιο σύγχρονα μέσα ποιοτικού ελέγχου εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, εξασφαλίζοντας υψηλή και σταθερή ποιότητα του τελικού προϊόντος

Δείτε φωτογραφίες
από τις εγκαταστάσεις μας