Πίτας

 


Πολύ μαλακό και ευκολοδούλευτο αλεύρι.
Μεγάλη απορρόφηση και έκτατοτητα. Ιδανικό για βιομηχανική αλλά και
παραδοσιακή παραγωγή πίτας για σουβλάκι.