Οδηγός Φορτηγού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρεία Μύλοι Μάρρα αναζητά προσωπικό για την κάλυψη θέσης ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ διανομής αλεύρων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Δίπλωμα Γ’ ή Ε’ κατηγορίας
• Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου
• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ

• Πλήρης Απασχόληση
• Ικανοποιητικές Αποδοχές