Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα Cookies και τη συμμόρφωσή μας προς το GDPR. Προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας.

Δήλωση GDPR

Για την ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που η ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. συλλέγει για εσάς· πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η «ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.», μία ελληνική εταιρεία με έδρα την Κόρινθο, στο 90ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου, δίπλα στο ένα από τα δύο λιμάνια της Αρχαίας Κορίνθου, του Λεχαίου.

Είμαστε μία από τις μακροβιότερες ελληνικές εταιρείες που εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες που προκύπτουν στο χώρο της αλευροβιομηχανίας. Δραστηριοποιούμαστε από το 1928.

Τι συλλέγουμε;

2.1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας.

Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώνυμο) και τις επωνυμίες των πελατών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.


2.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.


2.3. Ταχυδρομική διεύθυνση.

Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των πελατών μας για σκοπούς τιμολόγησης.


2.4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των πελατών μας ή των υπευθύνων επικοινωνίας των πελατών μας, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.


2.5. Στοιχεία τιμολόγησης.

Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ.

Πώς χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:


4.1. Εξυπηρέτηση των πελατών μας. Έχοντας ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία αλεύρων, διαθέτουμε ένα άριστα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας.
4.2. Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας.

Πώς συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας, όταν συνάπτουμε συμβατική σχέση για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας.

Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Νόμιμη βάση επεξεργασίας.

5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.


5.2. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.


5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Χρόνος διατήρησης.

6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικητικές αρχές.


6.2. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.


6.3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο info@marras-sa.gr

Ποιοι είμαστε;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν και εταιρείες συμφερόντων μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας.

Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται από τρίτους που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτοί οι τρίτοι δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση στο cloud.

Τέτοιοι πάροχοι είναι και εξωτερικοί οργανισμοί πρόβλεψης μελλοντικής συναλλακτικής συμπεριφοράς και αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με σκοπό την προστασία της οικονομικής πίστης και τη μείωση επισφαλειών.

Στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων με υποψήφιους πελάτες, κατά την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών και των εν γένει επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και με σκοπό την προστασία της οικονομικής πίστης και τη μείωση επισφαλειών, διαβιβάζουμε στοιχεία πελατών μας στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Προς διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας και με σκοπό τη διασφάλιση της εμπορικής πίστης, την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων και την αξιοπιστία και ασφάλεια των συναλλαγών, διαβιβάζουμε τα στοιχεία των πελατών μας (όχι των καταναλωτών) σε Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως η ICAP GROUP Ανώνυμη Εταιρεία (ICAP). Στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της ICAP και για τους ίδιους ως άνω σκοπούς, η ICAP τηρεί αρχείο («ICAP Database») με δεδομένα οικονομικής και συναλλακτικής συμπεριφοράς που έχουν συλλεχθεί από νόμιμες πηγές (δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, Γ.Ε.ΜΗ.).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο της ICAP, για τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου της ΙCAP η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ICAP PRIVACY NOTICE

Πληροφορίες Έκδοσης.

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2024.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας.

Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα δικαιώματά σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε.

Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:
9.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
9.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
9.3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
9.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα dpa.gr

Διαβίβαση.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Επικοινωνία.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο info@marras-sa.gr