Ηλεκτρολόγος – Συντηρητής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρεία Μύλοι Μάρρα αναζητά προσωπικό για την κάλυψη θέσης ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ

• Πλήρης Απασχόληση
• Ικανοποιητικές Αποδοχές