Πωλήσεις – Μεσσηνία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αλευροβιομηχανία ΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. με έδρα την Κόρινθο επιθυμεί να προσλάβει:
Εξωτερικό Πωλητή / Πωλήτρια με έδρα τον Νομό Μεσσηνίας για την διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου της.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
• Εμπειρία από πωλήσεις στον κλάδο των τροφίμων

ΑΠΟΛΑΒΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ

• Πλήρης Απασχόληση
• Εταιρικό αυτοκίνητο
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών